LØSNINGER TILPASSET ULIKE BEHOV

Waterguards ulike systemer dekker alle behov


Løsninger for enebolig
De fleste huseiere ønsker full overvåking av alle utsatte områder i en enebolig. Her anbefaler vi Smart Stop eller Smart Basic, som begge kan håndtere et ubegrenset antall trådløse sensorer slik at alle områder kan sikres.

Smart Stop leveres med en trådløs bryter som kan stenge hovedvannet med et klikk. Denne monteres gjerne ved utgangsdøren.

Prinsippskisse Waterguard enebolig
KLIKK FOR STORT BILDE

Løsninger for næringsbygg
Større bygg med rørsjakter sikres best med det ledningsbaserte systemet Waterguard 7­-kanaler.

I de enkelte etasjene er det som oftest tilstrekkelig med punktover­våking av utsatte områder som kjøkkenbenker, vaskerom uten sluk eller i forbindelse med vanntilkoblet utstyr som kaffemaskin, isbitmaskin eller lignende. Vi anbefaler vår Waterguard Adapter eller Waterguard Veggmodell for dette.

Prinsippskisse Waterguard næringsbygg
KLIKK FOR STORT BILDE

Løsninger for leiligheter
For leiligheter er det som oftest tilstrekkelig med punktovervåking av utsatte områder som kjøkkenbenker, vaskerom uten sluk eller i forbindelse med vanntilkoblet utstyr som kaffemaskin, isbitmaskin eller lignende.

Vi anbefaler vår Adapter eller Veggmodell for dette. Adapter kan leveres med både en og to ventiler slik at leiligheter med inntak av både kaldt og varmt vann kan stoppe begge ved evt. lekkasje.

Prinsippskisse Waterguard leilighet
KLIKK FOR STORT BILDE

Løsninger for hytte
På en hytte anbefaler vi samme løsning som for en enebolig – Waterguard Smart Stop. Dermed kan alle utsatte områder sikres med trådløse sensorer (eks. oppvaskmaskin, bad, utekran og teknisk rom). I tillegg får hytteeier en praktisk veggbryter slik at vannet enkelt kan slås av med et klikk når en forlater hytta.

Prinsippskisse Waterguard hytte
KLIKK FOR STORT BILDE

VANNSKADER I MEDIA

Artikler om vannskader og Waterguard i norsk presse


Ikke alle vannskader dekkes av forskringen
(Vi i Villa, september 2016)
Vannskader er uforutsigbart, ubehagelig og kan være kostbart. Det er ikke alle lekkasjer som dekkes av forsikringen, men du kan redusere sjansen for kjedelige overraskelser. Her er bransjens beste råd.

Les artikkel

Vannskader koster 4 milliarder kroner årlig
(Fremtidens Byggenæring nr. 19/2016)
I følge Finans Norge er brannskader på boliger, næringsbygg og innbo redusert noe fra i fjor til samme tid, mens vannskadene hittil er 544 millioner kroner høyere enn fjoråret. Totalt vil de koste samfunnet over 4 milliarder kroner i 2016.

Les artikkel (pdf)

Unngå vannskader i næringsbygg
(SINTEF 03.03.2016)
SINTEF Byggforsk har observert flere tilfeller av manglende oppfølging av funksjonskrav i TEK10 når det gjelder lekkasjesikkerhet for rørføringer i næringsbygninger.

Les artikkel

Vannskader hvert niende minutt
(Finans Norge, mai 2016)
Det avdekkes en vannskade i leiligheter, hus og hytter hvert niende minutt her i landet. De tre første månedene i år rapporterte forsikringsselskapene om drøyt 15 000 vannskader og erstatninger på 620 millioner kroner, viser Finans Norges vannskadestatistikk.

Les artikkel